SKIFTE AV STIKKLEDNING, DRENERING OG NY INNKJØRING

By 11 maj, 2017Referanser

Dette oppdraget startet å drenere langs husvegger i front av huset grunnet fuktskader inne i huset. Underveis i dette arbeidet ble det konstatert meget dårlige stikkledninger inn i eneboligen og følgelig ble disse bestilt byttet.

Det ble lagt 2 nye 110mm pvc-ledninger, en for overvann og en til spillvann, sammen med en 32mm PE-ledning til drikkevann. De gamle ledningene lå i innkjøringen til eneboligen og grunnet mye fjell ble også de nye lagt i samme trasè.

Da denne jobben var fullført ble den gamle adkomsten inn til eneboligen oppgradert med nye flotte granittkantsteiner og nyasfaltert.

Vi takker så mye for oppdraget.

inlogg

Author inlogg

More posts by inlogg