Salg av hageprodukter og ved

Ofte skal det ikke så mye til for å oppnå stor forandring i hagen eller innkjørselen. Hos oss får du kjøpt ved, soldet matjord og bark i løsvekt, samt pukk, sand, singel og grus i alle fraksjoner du kan tenke deg, slik at du kan rydde opp og pynte ute med blomsterbed og gruspartier.

Vi leverer produktene direkte hjem til deg i Vestfold og omkringliggende områder, eller så kan du hente selv hos oss.