Pukk, singel, sand og grus

7
6
5
4
heavy construction machinery in open pit ore mine - wheel loader transports gravel at sorting plant
ndustrial machinery working. Wheel loader loading gravel into dumper trucks
Close up of wheel loader loading gravel and sand materials

 

Stein i ulike fraksjoner har en rekke bruksområder. Pukk eller singel i størrelse 8-11 er mye brukt for å lage fine grusganger i hagen blant annet. Ellers kan stein for eksempel brukes i bed eller innkjørselen din.

Vi selger grus i alle fraksjoner du kan tenke deg fra det fineste fine til store steiner. Dette kan vi levere i løsvekt direkte hjem i gården din. Vi kan tilby forskjellige farger på stein også.

Ta kontakt for informasjon om fraksjoner og typer, samt priser.