Graving

Vi tar jobben!

Våre ansatte har fagbrev og ADK1-sertifisering, og kan bistå med graving og transport av masse. Vi utfører følgende arbeider i Vestfold og nærliggende områder:

  • Byggegroper til garasjer, hus, hytter og andre tilbygg
  • Utgraving og opparbeidelse av grunn for asfaltering eller belegningsstein
  • Støttemurer
  • Planering
  • Grunnarbeid for belegningsstein

I tillegg tilbyr vi å pigge og kjøre vekk gamle betongkonstruksjoner eller mindre fjellutstikk og store steiner, samt å skifte ut stikkledninger inn til eneboliger og industribygg.

Ved graving, planering eller andre endringer på privat grunn, er det viktig å ha oversikt over hvilke vilkår som må oppfylles. Krav til søknad og nabovarsel varierer med omfang av arbeidet, og må derfor undersøkes i forbindelse med hvert enkelt prosjekt.

Kontakt oss dersom du er usikker på hvilke vilkår du må forholde deg til, så bistår vi med informasjon og veiledning.