Ved

Dahlservice selger ved, den kan lastes opp og hentes hos oss eller den kan
kjøres ut om det ønskes. Vi leverer primært i Vestfoldsområdet.

Veden pakkes i storsekker eller mindre varianter på 60 og 80 liter, og vi ser til at du har den hjemme før kulda setter inn for fullt.