Skifte av stikkledning, drenering og ny innkjøring

Del denne posten:

Dette oppdraget startet å drenere langs husvegger i front av huset grunnet fuktskader inne i huset. Underveis i dette arbeidet ble det konstatert meget dårlige stikkledninger inn i eneboligen og følgelig ble disse bestilt byttet.

Det ble lagt 2 nye 110mm pvc-ledninger, en for overvann og en til spillvann, sammen med en 32mm PE-ledning til drikkevann. De gamle ledningene lå i innkjøringen til eneboligen og grunnet mye fjell ble også de nye lagt i samme trasè.

Da denne jobben var fullført ble den gamle adkomsten inn til eneboligen oppgradert med nye flotte granittkantsteiner og nyasfaltert.

Vi takker så mye for oppdraget.