Prosjektering og levering av renseanlegg til 2 eneboliger i Åsgårdstrand

Del denne posten:

Vi har utført prosjektering og levering av et nytt renseanlegg for to eneboliger i Åsgårdstrand. Her skal det oppgraderes renseløsning slik at det nye utslippskravet i kommunene tilfredstilles.

Her har vi lastet renseløsningen og er klare for å levere til kunde.

Den nye renseløsningen

I dette prosjektet så er det prosjektert og levert en liggende 7m3 slamavskiller. Det benyttes en frittstående støtbelaster og biomoduler for infiltrasjon i stedlige masser.

Levering av slamavskiller

Slik ser en 7m3 slamvskiller ut. Bildet er hentet fra Vestfold Plastindustri sine hjemmesider.

Det legges selvfalls ledninger fra begge eneboligene som føres inn i denne slamavskilleren. Utløpet fra denne føres inn i en egen støtbelaster.

Levering av støtbelaster

Slik ser støtbelasteren ut som benyttes i dette prosjektet. Bildet er hentet fra Vestfold Plastindustri sine web sider.

Støtbelasteren pumper avløpsvannet opp til området der biomodulene er plassert. Her infiltreres avløpsvannet i bakken gjennom stedlige masser. Det er valgt en frittstående støtbelaster her pga lengden fra slamavskiller til infiltrasjonsområdet og høydeforskjellen.

Biomoduler og infiltrasjon

Slik ser biomodulene ut. Bildet er hentet fra baga.se

Biomodulene legges på et området som er avrettet med grøftepukk slik at dem blir liggende vannrett, men på tvers av fallretningen i terrenget. Støtbelasteren pumper avløpsvannet opp til området der biomodulene er gravd ned, og inn i en manifold. Manifolden fordeler avløpsvannet jevnt ut i det blå fordelingsrøret som ligger på toppen av biomodulene. Herfra renner avløpsvannet ned igjennom biomodulene. Inni biomodulene sitter mikroorganismene som «spiser» bakteriene i avløpsvannet. Så infiltreres avløpsvannet ned i grunnen i stedlige masser.

Transport og levering

Vi kjører ut hele renseanlegget iht vår prosjekterte løsning. Denne gangen med vår flotte Variant varehenger.

Prosjektering av renseløsning

Vi prosjekterer renseløsninger for hus og hytter, og sørger for godkjent utslippstillatelse og byggesøknad for våre kunder. Vi har utført slike prosjekter fra Oslo til Bamble i forskjellige størrelser og former. Som hovedregel ønsker vi og kunne etablere en infiltrasjons løsning uten å tilføre kjemikalier i prosessen. Dette er den billigste og enkleste måten og rense avløpsvannet sitt på. Der dette ikke går finner vi løsninger med forsterket infiltrasjon, tilføring av kjemikalier eller full rensning i tank. Det er stedlige grunnforhold og området som bestemmer hva som kan benyttes.

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp til prosjektering av nytt renseanlegg og søknadsprosessen til din kommune.